Als zorgprofessional komt u dagelijks mantelzorgers tegen. U komt voor de zorg en ondersteuning voor de zorgvrager. Maar wie zorgt er voor de mantelzorger?

U levert als zorgprofessional een belangrijke bijdrage aan de zorg van uw patiënt of zorgvrager. Vanuit uw rol en professie biedt u ondersteuning en zorg. Daarbij heeft u ook te maken met de mantelzorger, een naaste die een belangrijke rol speelt in de ondersteuning en zorgt voor uw patiënt. De combinatie van mantelzorg en het eigen leven is vaak belastend want er wordt veel gevraagd. En soms veranderd een situatie plotseling waardoor de zorg in combinatie met gezin en/of werk moeilijk wordt. Dan is het nodig om de mantelzorger te ontlasten en extra ondersteuning nodig is.

Is dit herkenbaar voor u? Dan kunt u de mantelzorger naar mij verwijzen of zelf contact opnemen met mij als Mantelzorgmakelaar.

Ondersteuning van de mantelzorger is belangrijk; ze zijn onmisbaar voor de patiënt maar ook voor u als zorgverlener.

Miriamdemol-mantelzorgmakelaar-huisarts-wijkverpleging-dokter

Ze hebben zicht op de situatie en weten wat er speelt en nodig is. Als mantelzorgmakelaar kan ik regeltaken uit handen nemen, zaken uitzoeken of extra ondersteuning regelen. Zo kan de mantelzorger blijven doen waar hij/zij goed in is; zorgen voor uw patiënt.

Ik ben zelfstandig en onafhankelijk Mantelzorgmakelaar waarbij de mantelzorger in het middelpunt staat. Samen kijken we naar de situatie en brengen in beeld welke ondersteuning de mantelzorger nodig heeft. Gebieden die aan bod komen zijn; zorg, wonen, welzijn, financiën, werk en onderwijs. Daarbij kan ik regeltaken uit handen nemen maar de regie blijft altijd in handen van de mantelzorger; die maakt de keuzes voor de best passende oplossing.

De kosten voor mijn diensten worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering, PGB of door de gemeente.

Bel op 06-29 23 06 50,  zodat ik u kan informeren, helpen of vul het contact formulier in.