Alle leden van de BMZM staan ingeschreven in het register voor mantelzorgmakelaars. Dit biedt de mantelzorger de mogelijkheid de dienstverlening (deels) vergoed te krijgen uit het aanvullend pakket van de zorgverzekeraar. De mantelzorger moet deze aanvullende zorg dan wel verzekerd hebben. Benieuwd naar het overzicht van zorgverzekeraars? … lees verder

De mantelzorgmakelaar biedt toegevoegde waarde door:
Behoud van overzicht en structurering van complexe situaties en consequenties (regiesupport)
Expertise van en over alle regionale hulpverlening en zorgvoorzieningen
Effectieve samenwerking met professionele zorgaanbieders en vrijwilligers
Vraaggestuurde persoonlijke dienstverlening, ook buiten kantoortijd
Onafhankelijke bemiddeling tussen werkende mantelzorger en diens werkgever en/of instantie

De mantelzorgmakelaar biedt toegevoegde waarde voor:

BMZM
De BMZM behartigt de belangen van deze hbo-geschoolde zorgprofessional en ziet toe op de kwaliteit.
Leden van de BMZM zijn geregistreerd bij Registerplein. Zij laten zo zien dat ze professioneel met hun vak bezig zijn en dat ze voldoen en blijven voldoen (door intervisie en nascholing) aan de eisen om het vak goed te kunnen uitvoeren.

Meer informatie hierover vindt u hier…lees meer