Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap. Het stimuleert professionals en werkgevers om te blijven investeren in vakbekwaamheid. Een professional moet aan bepaalde criteria voldoen om geregistreerd te worden en volgt vervolgens met regelmaat deskundigheidsbevorderende activiteiten om over actuele deskundigheid te (blijven) beschikken.

“Registerplein ziet op een consistente en transparante wijze toe op de naleving van de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria.”

Registerplein helpt bij het zoeken van scholing? Heeft een cursusagenda. Of heeft een Mantelzorgmakelaar vragen over praktische zaken, dan kunnen ze contact opnemen.

Zo weet u als dienstafnemer dat uw mantelzorgmakelaar Miriam | met hart voor mantelzorg er niet alleen voor staat. Goed op de hoogte is van alle regels en wetten en in het bezit is van actuele deskundigheid.

Meer informatie over de registratie op www.registerplein.nl.